יום חמישי 25 פברואר 2021
הצעות ממיטב המכונים בקליק
שם מלא
טלפון
אימייל
אזור
הערות
תן למכללות לפנות לחפש אותך
שם מלא
טלפון
אימייל
אזור
הערות

אנגלית 

פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית מורכב משלושה חלקים: השלמת משפטים, ניסוח מחדש והבנת הנקרא. הוא כולל 29-27 שאלות, אשר לפתרונן מוקצבות 25 דקות (פחות מדקה בממוצע לשאלה). לפי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מטרתו של הפרק היא לבדוק את מידת השליטה של הנבחן בשפה האנגלית משתי בחינות. הראשונה היא היקף אוצר המילים, והשנייה היא היכולת לקרוא ולהבין משפטים מורכבים וקטעים ברמה אקדמית.  

 נסקור באופן כללי את שלושת חלקי הפרק: 

השלמת משפטים (Sentence Completions) – בכל שאלה מסוג זה מופיע משפט שבו חסרה מילה אחת. יש לבחור את המילה המשלימה באופן הטוב ביותר את המשפט. בכל פרק אנגלית יש 12-11 שאלות מסוג זה, המסודרות לפי סדר קושי עולה.

 

ניסוח מחדש (Restatements) – בכל שאלה מסוג זה מופיע משפט. יש לבחור את התשובה המביעה באופן הטוב ביותר את הרעיון המרכזי של משפט זה. בכל פרק אנגלית יש 7-6 שאלות מסוג זה, המסודרות אף הן לפי סדר קושי עולה.

 

 הבנת הנקרא (Reading Comprehension) – חלק זה כולל שני קטעי קריאה ברמה אקדמית. לאחר כל קטע מופיעות חמש שאלות, המסודרות לפי סדר הופעת הנושאים בקטע ובוחנות את הבנתו. בסך הכל, בכל פרק אנגלית יש 10 שאלות מסוג זה.
ספר לחבר
אימייל הנמען
אימייל השולח
פסיכומטרי
פסיכומטרי - מאמרים
פסיכומטרי - קורס פסיכומטרי
פסיכומטרי - מידע כללי
פסיכומטרי - תרגול
פסיכומטרי - עזרים
סקר מהיר
מהו היום העדיף עליך ללימודי פסיכומטרי ?