יום חמישי 25 פברואר 2021
הצעות ממיטב המכונים בקליק
שם מלא
טלפון
אימייל
אזור
הערות
תן למכללות לפנות לחפש אותך
שם מלא
טלפון
אימייל
אזור
הערות

חשיבה מילולית

  פרק החשיבה המילולית כולל 30 שאלות, אשר לפתרונן מוקצבות 25 דקות (כ-50 שניות בממוצע לשאלה). הנושאים המרכיבים פרק זה הם מילים וביטויים, אנלוגיות, החלפת אותיות, השלמת משפטים, היגיון והבנת הנקרא. לפי המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, מטרתו של הפרק היא לבדוק כישורים מילוליים שונים הנדרשים בלימודים אקדמיים, כמו עושר לשוני, כישורים לוגיים, היכולת לנתח ולהבין קטעי קריאה מורכבים והיכולת לחשוב בבהירות ובשיטתיות.  

 

נסקור באופן כללי את תחומי הפרק:

 

מילים וביטויים – בכל פרק מילולי ישנן ארבע שאלות בתחום זה, המתחלקות לכמה סוגים: שאלות העוסקות במשמעות של מלים וביטויים, שאלות שיבוץ, התאמת מילה או ביטוי להקשר ושאלות "יוצא דופן".

 

אנלוגיות – בכל פרק מילולי ישנן שש שאלות בתחום זה. בכל שאלה כזו יש זוג מלים מודגשות, שביניהן יש יחס מסוים. המטרה היא למצוא את התשובה שמציעה את זוג המלים, שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס המקורי. 

 

החלפת אותיות – בכל פרק מילולי יש ארבע שאלות בתחום זה. בכל שאלה ישנם ארבעה משפטים המכילים מילה מודגשת, ששלוש אותיות שלה הוחלפו באותיות פ.ט.ל. בשלושה מן המשפטים מחליפות האותיות פ.ט.ל את אותה שלשת אותיות, ובמשפט הרביעי – אותו יש למצוא – מחליפות האותיות פ.ט.ל. שלשה אחרת.

 

השלמת משפטים – בכל פרק מילולי יש חמש שאלות בתחום זה. בכל שאלה יש משפט שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמתו. יש להשלים את המשפט בעזרת האפשרות המתאימה ביותר.

 

היגיון – בכל פרק מילולי יש חמש שאלות בתחום זה. מבנה השאלות בתחום זה אינו אחיד, ובכל פעם יש לבצע משימה שונה. שאלות ההיגיון עשויות להופיע כשאלות בודדות או כמקבצי שאלות המבוססים על נתונים משותפים.

 

הבנת הנקרא – בסופו של כל פרק מילולי ישנו קטע קריאה ולאחריו שש שאלות. קטעי הקריאה שאובים ממגוון תחומים רחב ויכולים להיות בעלי אורכים שונים. השאלות עשויות לעסוק בהסקת מסקנות מהנאמר בקטע, בקשר בין חלקים שונים של הקטע ובמשמעותם של מילים וביטויים בהקשר שבו הם מופיעים בקטע.


קבצי תרגול -

1. לוח הכפל 

ספר לחבר
אימייל הנמען
אימייל השולח
פסיכומטרי
פסיכומטרי - מאמרים
פסיכומטרי - קורס פסיכומטרי
פסיכומטרי - מידע כללי
פסיכומטרי - תרגול
פסיכומטרי - עזרים
סקר מהיר
מהו היום העדיף עליך ללימודי פסיכומטרי ?